Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Regles per a l'aplicació dels índexs correctors: ordre d'aplicació i incompatibilitats

Els índexs correctors s'apliquen en l'ordre en el que acaben d'indicar-se, que és l'ordre en el que apareixen en la declaració, sempre que no siguin incompatibles entre si, sobre el rendiment net minorat o, si escau, sobre el rectificat per aplicació dels mateixos.

Les incompatibilitats entre els diferents índexs correctors són les següents:

  • L'índex corrector per a empreses de petita dimensió no serà aplicable a les activitats per a les quals estiguin previstos índexs correctors especials, a excepció de l'aplicable a l'activitat de comerç al detall de premsa, revistes i llibres en quioscos situats en la via pública (epígraf IAE : 659.4).

  • Quan resulti aplicable l'índex corrector per a empreses de petita dimensió no s'aplicarà l'índex corrector d'excés.

  • Quan resulti aplicable l'índex corrector de temporada no s'aplicarà l'índex corrector per inici de noves activitats.