Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

3. Reducció per a activitats econòmiques exercides en la Illa de la Palma: 20 per 100

Normativa: Disposició addicional sisena Ordre HFP/1172/2022, de 29 de novembre (BOE d'1 de desembre)

Una vegada aplicada la reducció general i, únicament per a aquells contribuents que desenvolupin la seva activitat econòmica en la Illa de la Palma i determinin el rendiment net d'aquesta activitat pel mètode d'estimació objectiva, es podrà reduir el rendiment net de mòduls de 2022 corresponent a tals activitats en un 20 per 100.

La reducció s'haurà de consignar en la casella [0157] de la declaració.

Atenció: a causa de les conseqüències de les erupcions volcàniques ocorregudes en la Illa de la Palma, la disposició addicional sisena de l'Ordre  HFP /1172/2022, de 29 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2023 el mètode d'estimació objectiva, ha establert per a les activitats econòmiques exercides en aquesta illa, una reducció especial, similar a l'establerta per al terme municipal de Lorca, a causa del terratrèmol esdevingut en aquest municipi. Aquestes reduccions s'aplicaran tant el 2022 com el 2023 .