Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Fase 4a: Determinació del rendiment net de l'activitat

La determinació del rendiment net de l'activitat és el resultat de disminuir el rendiment net de mòduls en la quantia de les reduccions generals (si escau, si escau,  en la quantia de  la reducció específica per a activitats econòmiques exercides en el terme municipal de Lorca)  i en la de les despeses extraordinàries per circumstàncies excepcionals. El saldo resultant d'aquesta operació haurà d'incrementar-se en l'import corresponent a unes altres percepcions empresarials.

  1. 1. Reducció general: 15 per 100
  2. 2. Reducció per a activitats econòmiques exercides en el terme municipal de Lorca: 20 per 100
  3. 3. Reducció per a activitats econòmiques exercides en la Illa de la Palma: 20 per 100
  4. 4. Despeses extraordinàries per circumstàncies excepcionals
  5. 5. Altres percepcions empresarials