Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

1. Reducció general: 15 per 100

Normativa: disposició addicional vuitena Ordre  HFP/1172/2022, de 29 de novembre  (BOE  d'1 de desembre)  i  disposició addicional primera Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE  de 2 de desembre).

Per a 2022 s'ha establert una reducció del rendiment net de mòduls del 15 per 100 aplicable amb caràcter general a tots els contribuents que determinin el rendiment net de la seva activitat pel mètode d'estimació objectiva.

Atenció: la disposició addicional vuitena de l'Ordre  HFP/1172/2022, de 29 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2023 el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF, ha elevat del 5 al   15 per 100 la reducció general prevista en la disposició addicional primera de l' Ordre  HFP/1335/2021.