Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

2. Reducció per a activitats econòmiques exercides en el terme municipal de Lorca: 20 per 100

Normativa: Disposició addicional quarta Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

Una vegada aplicada la reducció general i, únicament per a aquells contribuents que desenvolupin la seva activitat econòmica en el terme municipal de Lorca i determinin el rendiment net d'aquesta activitat pel mètode d'estimació objectiva, es podrà reduir el rendiment net de mòduls de 2022  corresponent a tals activitats en un 20 per 100. La reducció s'haurà de consignar en la casella [1476] de la declaració.