Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Explotacions ramaderes

Important: el quadre següent inclou els índexs de rendiment net aplicables el 2022 amb les modificacions establertes en l'Ordre HFP /405/2023, de 18 d'abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2022 els índexs de rendiment net i la reducció general aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals (BOE de 25 d'abril) que s'identifiquen amb un asterisc (*).

Denominació grupProductesÍndexs
Avicultura Carn i ous procedents de pollastres, gallines, ànecs, faisans, perdius, guatlles, etc.

(*)

0,09

Boví Carn (intensiva)

(*)

0,09

Carn (extensiva)

(*)

0,09

Llet (intensiva)

(*)

0,14

Llet (extensiva)

(*)

0,14

Cria (intensiva)

(*)

0,18

Cria (extensiva)

(*)

0,18

Cabrum Carn (intensiva)

(*)

0,09

Carn (extensiva)

(*)

0,09

Llet (intensiva)

(*)

0,18

Llet (extensiva)

(*)

0,18

Cuniculicultura  Cuniculicultura

(*)

0,09

Oví Carn (intensiva)

(*)

0,18

Carn (extensiva)

(*)

0,18

Llet (intensiva)

(*)

0,18

Llet (extensiva)

(*)

0,18

Porcí 
Carn (intensiva)

(*)

0,09

Carn (extensiva)

(*)

0,09

Cria (intensiva)

(*)

0,18

Cria (extensiva)

(*)

0,18

Activitats accessòries realitzades per ramaders  Agrocutismo, artesania, caça, pesca i, activitats recreatives i d'oci, en les que l'agricultor o ramader participi com monitor, guia o expert, com ara excursionisme, senderisme, rutes ecològiques, etc. 0,42
Serveis de cria, guarda o engreix de qualsevol tipus de guanyat (incloses aus) 0,37
Altres treballs i serveis accessoris prestats per ramaders 0,56
Altres activitats ramaderes no incloses expressament en uns altres apartats Apicultura

(*)

0,13

 Animals per a pelleteria (visó, xinxilla, etc.) 0,32
Equins

(*)

0,22