Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Apèndix: Relació de productes naturals, serveis i activitats accessoris realitzats per agricultors, ramaders i titulars d'activitats forestals i índexs de rendiment aplicables en l'exercici 2022

  1. Explotacions agrícoles
  2. Explotacions ramaderes
  3. Explotacions forestals
  4. Annex: Reducció dels índexs de rendiment net, aplicables el 2022, per les activitats agrícoles i ramaderes afectades per circumstàncies excepcionals agrupats per Comunitats Autònomes, Províncies, àmbits territorials i activitats