Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Annex: Reducció dels índexs de rendiment net, aplicables el 2022, per les activitats agrícoles i ramaderes afectades per circumstàncies excepcionals agrupats per Comunitats Autònomes, Províncies, àmbits territorials i activitats

Normativa: Ordre HFP/405/2023, de 18 d'abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2022 els índexs de rendiment net i la reducció general aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals (BOE de 24 d'abril. Correcció d'errors BOE de 9 de juny)

Advertència : aquesta reproducció no té validesa jurídica alguna. Per a fins jurídics consulti el text publicat al Butlletí Oficial de l'Estat.

 1. Andalusia
 2. Aragó
 3. Balears (Illes)
 4. Canàries
 5. Cantàbria
 6. Castella-la Manxa
 7. Castella i Lleó
 8. Catalunya
 9. Extremadura
 10. Galícia
 11. Madrid (Comunitat de)
 12. Comunitat d'Andalusia
 13. La Rioja
 14. Comunitat Valenciana