Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Activitat 5: Altres treballs, serveis i activitats accessoris realitzats per agricultors o ramaders, que estiguin exclosos o no inclosos en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA (REAGP)

No cap realitzar cap tipus de comentari sobre aquesta activitat.