Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Determinació del rendiment net reduït total

Per determinar el rendiment net total, al rendiment net reduït de l'activitat calculada conforme a l'explicat en l'apartat anterior podrà aplicar-se la següent reducció, condicions de les quals, quantia i límit d'aquesta reducció estan recollits en el Capítol 7:

Reducció per l'exercici de determinades activitats econòmiques per a contribuents  amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros.

Normativa: (Art. 32.2.3º Llei IRPF )