Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

3. Autoconsum i cessions gratuïtes

Dins aquests conceptes es comprenen les entregues de béns i prestacions de serveis destinació del qual sigui l'ús o consum particular del titular de l'activitat o dels restants membres de la seva unitat familiar (autoconsum intern), així com les entregues de béns o prestacions de serveis realitzades a unes altres persones de manera gratuïta (autoconsum extern).

En un o un altre cas, la valoració a efectes fiscals dels ingressos corresponents a aquestes operacions ha de realitzar-se imperativament pel valor normal de mercat dels béns o serveis cedits, o que hagin estat objecte d'autoconsum.