Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Fase 1a: Determinació del rendiment net previ

Normativa: Vegeu Annex I i instrucció 2.1 de l'esmentat Annex I Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE  de 2 de desembre)

  1. a) Ingressos íntegres i índexs de rendiment net
  2. b) Índexs de rendiment net aplicables als productes o serveis derivats d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals en estimació objectiva
  3. c) Regles de còmput dels ingressos corresponents a cada tipus de producte o servei
  4. Exemple: Determinació del rendiment net previ de l'activitat