Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Especial referència a les subvencions i ajuts públics que es qualifiquen de guany patrimonial

SUBVENCIONS I AJUTS PÚBLIQUES

Es qualificaran de guany patrimonial les SUBVENCIONS:

a) Quan la seva obtenció està lligada a un element patrimonial no afecto a activitat econòmica. Entre altres:

 • Subvencions per adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual (caselles [0299] i [0300])
 • Subvencions per la reparació de defectes estructurals en l'habitatge habitual (casella [0300])
 • Ajuts públics per al pagament de l'IBI (casella [0301])
 • Ajuts públics derivades del Pla Renove dels béns dels que es tracti (electrodomèstics, calderes, finestres, aire condicionat etc.) (casella [0301])
 • Ajuts públics per a la instal·lació de rampes, ascensors, encara que s'instal·lin per millorar la mobilitat (casella [0301])
 • Ajuts públics a l'adquisició de vehicles sostenibles (MOVALT, VEA Y MOVES III 2022) quan  els beneficiaris són contribuents de l'IRPF que no realitzan cap activitat econòmica  (casella [0301])

Aquestes subvencions públiques si bé estan lligades a un element patrimonial no deriven de la seva transmissió i, per tant, han de ser incloses en la declaració d'IRPF en l'apartat F1  dins "Uns altres guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d'elements patrimonials”.

b) Quan la seva obtenció no està lligada a un element patrimonial, i no es qualifica de rendiment del treball o de l'activitat econòmica, per exemple:

 • Ajuts públics al lloguer (casella [0303])
 • L'"Ajuda de 200 euros a persones físiques de sota nivell d'ingressos i patrimoni" (casella [0356]), regulada en l'article 31 del   Reial Decret llei 11/2022, de 25 de juny
 • El "Bo Social Tèrmic" (casella [0301])
 • Bono Cultural Joven (casella [0323])
 • Altres bons culturals (casella [0304])
 • Ajuts públics als titulars de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol destinades a la seva conservació o rehabilitació. (casella [0266])
 • Ajuts públics per a la primera instal·lació de joves agricultors previstos en el Marco Nacional de Desenvolupament Rural destinades a l'adquisició d'una participació en el capital d'empreses agrícoles.(casella [0279])