Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Capítol 11. Guanys i pèrdues patrimonials

La Seu electrònica de l'Agència Tributària incorpora un «Assistent virtual de Renda», on podrà consultar com calcular el guany o perduda patrimonial en cas de transmissió d'immobles, quina part del guany queda exempta en cas transmissió de l'habitatge habitual, quan es genera guany o perduda patrimonial en supòsits d'extinció de condomini, entre altres supòsits.

 1. Concepte
 2. Guanys i pèrdues patrimonials que no s'integren en la base imposable de l'IRPF
 3. Determinació de l'import dels guanys o pèrdues patrimonials: normes generals
 4. Determinació de l'import dels guanys o pèrdues patrimonials: normes específiques de valoració
 5. Monedes virtuals
 6. Declaració i tributació dels guanys i pèrdues patrimonials
 7. Guanys exclosos de gravamen en supòsits de reinversió
 8. Imputació temporal dels guanys i pèrdues patrimonials
 9. Individualització dels guanys i pèrdues patrimonials
 10. Règim especial: Guanys patrimonials per canvi de residència
 11. Cas pràctic
 12. Quadre: Excessos d'adjudicació en l'extinció del condomini. Resolució del TEAC de 7 de juny de 2018
 13. Cuadros: usdefruit sobre béns immobles