Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Guanys exclosos de gravamen en supòsits de reinversió

Normativa: Art. 38 Llei IRPF

  1. Transmissió de l'habitatge habitual amb reinversió de l'import obtingut en un altre habitatge habitual
  2. Transmissió d'accions o participacions per les quals s'hagués practicat la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació amb reinversió de l'import obtingut en una altra entitat de nova o recent creació
  3. Transmissió d'elements patrimonials per contribuents majors de 65 anys amb reinversió de l'import obtingut en rendes vitalícies