Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Imputació temporal dels guanys i pèrdues patrimonials

  1. Imputació dels guanys i pèrdues patrimonials produïts el 2022
  2. Imputació dels guanys i pèrdues patrimonials produïts en exercicis anteriors a 2022
  3. Imputació dels guanys patrimonials derivats d'elements afectes acollides en exercicis anteriors a 2002 al benefici fiscal de l'ajornament per reinversió