Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Quadre-resum del mínim personal, per descendents, per ascendents i per discapacitat

Mínim del contribuent

 • 5.550 euros anuals, en general.
 • + 1.150 euros anuals, si té més de 65 anys.
 • + 1.400 euros anuals, si té més de 75 anys.

Discapacitat del contribuent :

 • 3.000 euros anuals, si el grau de discapacitat és igual o major del 33 per 100.
 • 9.000 euros anuals, si el grau de discapacitat és igual o superior al 65 per 100.

+ 3.000 euros anuals, si necessita ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda o té un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

Mínim per descendents

 • 2.400 euros anuals per l'1r.
 • 2.700 euros anuals pel 2n.
 • 4.000 euros anuals pel 3r.
 • 4.500 euros anuals pel 4t i següents.

+ 2.800 euros anuals, per descendent menor de tres anys.

(*) En cas de defunció del descendent 2.400 euros.

Discapacitat del descendent :

 • 3.000 euros anuals, si el grau de discapacitat és igual o major del 33 per 100.
 • 9.000 euros anuals, si el grau de discapacitat és igual o superior al 65 per 100.

+ 3.000 euros anuals, si necessita ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda o té  un grau de discapacitat igual o superior al 65 per  100.

Mínim per ascendents

 • 1.150 euros anuals per cada ascendent
 • + 1.400 euros anuals, si té més de 75 anys.

(*) En cas de defunció de l'ascendent 1.150 euros.

Discapacitat de l'ascendent:

 • 3.000 euros anuals, si el grau de discapacitat és igual o major del 33 per 100.
 • 9.000 euros anuals, si el grau de discapacitat és igual o superior al 65 per 100.

+ 3.000 euros anuals, si necessita ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda o té  un grau de discapacitat igual o superior al 65 per  100.