Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Capítol 14. Adequació de l'impost a les circumstàncies personals i familiars del contribuent: mínim personal i familiar

  1. Mínim personal i familiar
  2. Mínim del contribuent
  3. Mínim per descendents
  4. Mínim per ascendents
  5. Mínim per discapacitat
  6. Quadre-resum del mínim personal, per descendents, per ascendents i per discapacitat
  7. Imports del mínim personal i familiar aprovats per les Comunitats Autònomes per al càlcul del gravamen autonòmic
  8. Exemples pràctics
  9. Quadre: Separacions judicials, divorcis o nul·litats (amb fills): Tributació conjunta i aplicació del mínim per descendents