Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemples pràctics

A continuació, s'exposen una sèrie d'exemples demostratius del procediment de càlcul i aplicació dels imports del mínim personal i familiar, tant en els casos en què correspon aplicar els imports fixats en els articles 57, 58, 59 i 60 de la Llei de l'IRPF com en els supòsits en què correspongui aplicar imports incrementats per tractar-se de contribuents que resideixen en alguna de les Comunitats Autònomes que han exercit les competències normatives que els atribueix l'article 46.1 a) de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les  Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries (BOE de 19 de desembre).

  1. Exemple 1. Matrimoni amb fills comuns, residents en la Comunitat Autònoma de Principat d'Astúries
  2. Exemple 2. Pareja de fet amb fills comuns, residents a la Comunitat Valenciana
  3. Exemple 3. Matrimoni amb el que conviu un net i el pare d'un dels cònjuges, residents en la Comunitat Autònoma d'Aragón
  4. Exemple 4. Matrimoni amb fills comuns i ascendents que conviuen amb ells, residents en la Comunitat Autònoma d'Andalucía
  5. Exemple 5. Matrimoni amb fills comuns i no comuns, residents en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  6. Exemple 6. Contribuent amb un fill adoptat en l'exercici amb discapacitat, residents en la Comunitat Autònoma de La Rioja