Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple 1. Matrimoni amb fills comuns, residents en la Comunitat Autònoma de Principat d'Astúries

El matrimoni compost pel senyor AT C. i la senyora M.P.S., de 57 i 56 anys d'edat, respectivament, tenen tres fills amb els que conviuen. El major, de 27 anys, té acreditat un grau de discapacitat del 33 per 100, el segon té 22 anys, i el tercer, 19 anys. Cap dels fills ha obtingut rendes, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros anuals ni ha presentat declaració de l'IRPF.

Determinar l'import del mínim personal i familiar d'ambdós cònjuges  en el supòsit de tributació individual i de tributació conjunta de la unitat familiar a l'efecte del càlcul del gravamen estatal i del gravamen autonòmic.

Solució :

Nota prèvia: atès que la Comunitat Autònoma de  Principat d'Astúries no ha exercit competències normatives en la regulació de les quanties del mínim personal i familiar, l'import d'aquest determinat conforme al que disposa la Llei de l'IRPF ha d'utilitzar-se per al càlcul tant del gravamen estatal com del gravamen autonòmic

1. Tributació individual del senyor AT C.:

Mínim estatalMínim autonòmic
Mínim del contribuent General 5.550 Mínim del contribuent General 5.550
Total mínim per contribuent 5.550 Total mínim per contribuent 5.550
Mínim per descendents Fill 1r (27 anys) (50% s/2.400) 1.200 Mínim per descendents Fill 1r (27 anys) (50% s/2.400) 1.200
Fill 2n (22 anys) (50% s/2.700) 1.350 Fill 2n (22 anys) (50% s/2.700) 1.350
Fill 3r (19 anys) (50% s/4.000) 2000 Fill 3r (19 anys) (50% s/4.000) 2000
Total mínim per descendents 4.550 Total mínim per descendents 4.550
Mínim per discapacitat Fill 1r (27 anys) (50% s/3.000) 1.500 Mínim per discapacitat Fill 1r (27 anys) (50% s/3.000) 1.500
 Total mínim personal i familiar 11.600  Total mínim personal i familiar 11.600

2. Tributació individual de la senyora M.P.S.:

Mínim estatal

Mínim autonòmic

Mínim del contribuent General 5.550 Mínim del contribuent General 5.550
Total mínim per contribuent 5.550 Total mínim per contribuent 5.550
Mínim per descendents Fill 1r (27 anys) (50% s/2.400) 1.200 Mínim per descendents Fill 1r (27 anys) (50% s/2.400) 1.200
Fill 2n (22 anys) (50% s/2.700) 1.350 Fill 2n (22 anys) (50% s/2.700) 1.350
Fill 3r (19 anys) (50% s/4.000) 2000 Fill 3r (19 anys) (50% s/4.000) 2000
Total mínim per descendents 4.550 Total mínim per descendents 4.550
Mínim per discapacitat Fill 1r (27 anys) (50% s/3.000) 1.500 Mínim per discapacitat Fill 1r (27 anys) (50% s/3.000) 1.500
 Total mínim personal i familiar 11.600  Total mínim personal i familiar 11.600

3. Tributació conjunta de la unitat familiar: (1)

Mínim estatalMínim autonòmic
Mínim del contribuent General 5.550 Mínim del contribuent General 5.550
Total mínim per contribuent 5.500 Total mínim per contribuent 5.550
Mínim per descendents Fill 1r (27 anys) 2.400 Mínim per descendents Fill 1r (27 anys) 2.400
Fill 2n (22 anys) 2.700 Fill 2n (22 anys) 2.700
Fill 3r (19 anys) 4.000 Fill 3r (19 anys) 4.000
Total mínim per descendents 9.100 Total mínim per descendents 9.100
Mínim per discapacitat Fill 1r (27 anys) 3.000 Mínim per discapacitat Fill 1r (27 anys) 3.000
 Total mínim personal i familiar 17.650  Total mínim personal i familiar 17.650

Nota a l'exemple:

(1) Independentment del nombre de membres integrats en la unitat familiar, el mínim del contribuent és, en qualsevol cas, de 5.550 euros anuals. No obstant això, en la tributació conjunta de la unitat familiar podrà reduir-se la base imposable en 3.400 euros anuals amb caràcter previ a les reduccions legalment establertes. Vegeu, pel que fa al cas, el Capítol 13 anterior en què es comenten les reduccions de la  base imposable general  i de l'estalvi. (Tornar)