Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Reduccions de la base imposable general

Important: les reduccions de la base imposable general s'aplicaran en l'ordre en el que a continuació es relacionen, sense que la mateixa pugui resultar negativa com a conseqüència d'aquestes reduccions.

  1. Reducció per tributació conjunta
  2. Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social
  3. Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat
  4. Reduccions per aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat
  5. Reduccions per pensions compensatòries i anualitats per aliments
  6. Reduccions per aportacions a la mutualitat de previsió social a prima fixa d'esportistes professionals i d'alt nivell
  7. Quadre resum: Reduccions de la base imposable general