Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social

Normativa: Arts. 51,  52 i disposició addicional novena Llei  IRPF ; arts. 49 a 51 i disposició transitòria divuitè Reglament  IRPF

Podran reduir-se de la base imposable general les següents aportacions i contribucions a sistemes de previsió social:

  1. 1. Aportacions i contribucions a plans de pensions
  2. 2. Aportacions i contribucions a mutualitats de previsió social
  3. 3. Primes satisfetes als plans de previsió assegurats
  4. 4. Aportacions als plans de previsió social empresarial
  5. 5. Primes satisfetes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència
  6. 6. Normes comunes aplicables a les aportacions a sistemes de previsió social
  7. 7. Aportacions a sistemes de previsió social dels que sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent