Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

6. Normes comunes aplicables a les aportacions a sistemes de previsió social

  1. 6.1 Règim fiscal de les prestacions percebudes i disposició anticipada de drets consolidats
  2. 6.2 Límits i excés d'aportacions
  3. Exemple: aportacions a sistemes de previsió social
  4. Quadre: Reduccions en base imposable aplicables per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social