Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Quadre: Reduccions en base imposable aplicables per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social

Instrument de previsió socialAportanteSituacionsQualificació a l'efecte d'aplicació de límits (Art.52)Tractament fiscal per al treballadorLímits
PP S. de Treball/PPSE/ MPS (*) L'empresa Decideix l'empresa Contribució empresarial

Retribució en espècie sense ingrés a compte + Reducció en la Base Imposable

Nota: per a l'empresa és despesa deduïble en  IS /IRPF  (EDN/EDS )

1.500 + 8.500
Retribució flexible  (decideix el treballador): Límit del 30% de la retribució íntegra anual Aportació del treballador Retribució en espècie sense ingrés a compte + Reducció en la Base Imposable

1.500 + 4.250

 (*) import màxim de 4.250 que està dins el límit addicional de 8.500 en exigir-se per a la seva aplicació que l'empresa hagi realitzat contribucions empresarials de com a mínim la mateixa quantia que l'aportació que realitza el treballador

Mediació en el pagament  (per ordre i compte del treballador) Aportació del treballador (Retribució dinerària + retenció) + Reducció en la Base Imposable
El treballador Pagament directe - Aportació voluntària Aportació del treballador Reducció en la base Imposable
PP individual/PPA (**) L'empresa El treballador tria el producte de previsió social on aportar (l'empresa actua com simple  mediadora) Aportació del treballador (Retribució dinerària + retenció) + Reducció en la Base Imposable 1.500
El treballador El treballador tria el producte  de previsió social on aporta. Aportació del treballador Reducció en la base Imposable

(*)  Les abreviatures es corresponen amb els següents sistemes de previsió social

  • PP S. de Treball: Plans de Pensions del Sistema de Treball.
  • PPSE: Plans de Previsió Social Empresarial.
  • MPS: Mutualitats de Previsió Social.

(**) Les abreviatures es corresponen amb els següents sistemes de previsió social:

  • PP individual: Plans de Pensions del sistema associat i Plans de Pensions del sistema individual.
  • PPA: Pla de Previsió Assegurat.