Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Mínim per discapacitat

Normativa: Arts. 60 i 61 Llei IRPF

El mínim per discapacitat és la suma dels imports que corresponguin pels mínims per discapacitat del contribuent i per discapacitat d'ascendents o descendents.

  1. Mínim per discapacitat del contribuent: quanties aplicables
  2. Mínim per discapacitat d'ascendents o descendents: quanties aplicables
  3. Acreditació de la discapacitat, de la necessitat d'ajuda de terceres persones o de l'existència de dificultats de mobilitat
  4. Condicions per a l'aplicació del mínim per discapacitat