Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Mínim per discapacitat del contribuent: quanties aplicables

Quanties aplicables

En funció del grau de discapacitat del contribuent, el mínim podrà ser de les següents quanties:

  • 3.000 euros anuals quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 i inferior al 65 per 100.

  • 9.000 euros anuals quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

Increment en concepte de despeses d'assistència

El mínim per discapacitat del contribuent s'incrementarà, en concepte de despeses d'assistència, en 3.000 euros anuals quan acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

En definitiva, el mínim per discapacitat del contribuent assolirà les quanties que s'indiquen en el quadre següent :

Grau de discapacitatDiscapacitatG astos assistènciaTotal
Igual o superior al 33 per 100 i inferior al 65 por100 3.000 ---- 3.000
Igual o superior al 33 per 100 i inferior al 65 per 100 i que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda 3.000 3.000 6.000
Igual o superior al 65 per 100 9.000 3.000 12.000