Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Mínim per discapacitat d'ascendents o descendents: quanties aplicables

Quanties aplicables

El mínim per discapacitat d'ascendents o descendents podrà ser de les següents quanties:

  • 3.000 euros anuals per cada descendent o ascendent que generi dret a l'aplicació del seu respectiu mínim, que sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 i inferior al 65 per 100.

  • 9.000 euros anuals per cada descendent o ascendent que generi dret a l'aplicació del seu respectiu mínim, que sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

Increment en concepte de despeses d'assistència

El mínim per discapacitat d'ascendents o descendents s'incrementarà, en concepte de despeses d'assistència, en 3.000 euros anuals per cada ascendent o descendent que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

En definitiva, el mínim per discapacitat de cada ascendent o descendent, inclosos, si escau, l'increment en concepte de despeses d'assistència, assolirà les següents quanties:

Grau de discapacitatDiscapacitat per cada ascendent o descendentAssistència per cada ascendent o descendentTotal per cada ascendent o descendent
Igual o superior al 33 per 100 i inferior al 65 per 100 3.000 ---- 3.000
Igual o superior al 33 per 100 i inferior al   65 per 100 i que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda 3.000 3.000 6.000
Igual o superior al 65 per 100 9.000 3.000 12.000