Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Imports del mínim personal i familiar aprovats per les Comunitats Autònomes per al càlcul del gravamen autonòmic

En ús de la competència normativa que els atribueix  l'article 46.1 a) de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries (BOE del 19), les següents Comunitats Autònomes han aprovat increments de l'import del mínim personal i familiar:

  1. Comunitat Autònoma d'Andalucía: Imports del mínim personal i familiar
  2. Comunitat Autònoma de les Illes Balears: Imports dels mínims del contribuent, per descendents i per discapacitat
  3. Comunitat de Castilla y León: Imports del mínim personal i familiar
  4. Comunitat Autònoma de Galícia: Imports del mínim personal i familiar
  5. Comunitat de Madrid: Imports del mínim personal i familiar
  6. Comunitat autònoma de La Rioja: Imports del mínim per discapacitat de descendents
  7. Comunitat Valenciana: Imports del mínim personal i familiar
  8. Quadre comparatiu dels imports dels mínims personals i familiars, estatal i autonòmics per a 2022