Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Quadre comparatiu dels imports dels mínims personals i familiars, estatal i autonòmics per a 2022

Imports del mínim personal i familiarMínim per contribuentMínim per descendentsMínim per ascendentsMínim per  discapacitat del contribuent, descendents i ascendents
Estatal

5.550 euros anuals, en general.

+ 1.150 euros anuals,  major de 65 anys.

+ 1.400 euros anuals addicionals, major de 75 anys.

 • 2.400 euros anuals per l'1r.
 • 2.700 euros anuals pel 2n.
 • 4.000 euros anuals pel 3r.
 • 4.500 euros anuals pel 4t i següents.

+ 2.800 euros anuals, per descendent menor de tres anys.

(*) En cas de defunció del descendent 2.400 euros.

1.150 euros anuals per cada ascendent  de més de 65 anys o amb discapacitat.

+ 1.400 euros anuals, si té  més  de 75 anys.

(*) En cas de defunció de l'ascendent 1.150 euros.

 • 3.000 euros anuals, per discapacitat = o > al 33%.
 • 9.000 euros anuals, si el grau de discapacidad= o > al 65%.

+ 3.000 euros anuals, si necessita ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda  o un grau de discapacitat = o > al 65%.

C.A Andalucía

5.790  euros anuals, en general.

+ 1.200 euros anuals, major de 65 anys.

+ 1.460 euros anuals addicionals, major de 75 anys.

 • 2.510 euros anuals per l'1r.
 • 2.820 euros anuals pel 2n.
 • 4.170 euros anuals pel 3r.
 • 4.700 euros anuals pel 4t i següents.

+ 2.920 euros anuals, per descendent menor de tres anys.

1.200 euros anuals per cada ascendent  major de 65 anys o amb discapacitat.

+ 1.460 euros anuals, major de 75 anys.

 • 3.130 euros anuals, per discapacitat = o > al 33%.
 • 9.390 euros anuals, si el grau de discapacidad= o > al 65%.

+ 3.130 euros anuals, si necessita ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda  o un grau de discapacitat = o > al 65%.

C.A Illes Balears

5.550 euros anuals, en general.

6.105 euros anuals si té més de 65 anys

+ 1.265 euros anuals, major de 65 anys 

+ 1.540 euros anuals addicionals, major de 75 anys.

 • 2.400 euros anuals per l'1r.
 • 2.700 euros anuals pel 2n.
 • 4.400  euros anuals pel 3r.
 • 4.950 euros anuals pel 4t i següents.

+ 2.800 euros anuals, per descendent menor de tres anys.

igual que els mínims estatals.

 • 3.300 euros anuals, per discapacitat = o > al 33%.
 • 9.900 euros anuals, si el grau de discapacidad= o > al 65%.

+ 3.300 euros anuals, si necessita ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda  o un grau de discapacitat = o > al 65%.

Comunitat Castilla y León

igual que els mínims estatals.

igual que els mínims estatals.

igual que els mínims estatals.

igual que els mínims estatals.

C.A  Galícia

5.789 euros anuals, en general.

+ 1.199 euros anuals, si és major de 65 anys.

+ 1.460 euros anuals addicionals, si és major de 75 anys.

 • 2.503 euros anuals per l'1r.
 • 2.816 euros anuals pel 2n.
 • 4.172 euros anuals pel 3r.
 • 4.694 euros anuals pel 4t i següents.

+ 2.920  euros anuals, per descendent menor de tres anys.

1.199 euros anuals per cada ascendent  major  de 65 anys o amb discapacitat.

+ 1.460 euros anuals, si té  més de 75 anys.

 • 3.129 euros anuals, per discapacitat = o > al 33%.
 • 9.387 euros anuals, si el grau de discapacidad= o > al 65%.

+ 3.129 euros anuals, si necessita ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda  o un grau de discapacitat = o > al 65%.

Comunitat Madrid

5.777,55 euros anuals, en general.

+ 1.197,15 euros anuals, major de 65 anys.

+ 1.457,40 euros anuals addicionals, major de 75 anys.

 • 2.498,40  euros anuals per l'1r.
 • 2.810,70 euros anuals pel 2n.
 • 4.400 euros anuals pel 3r.
 • 4.950 euros anuals pel 4t i següents.

+ 2.914,80 euros anuals, per descendent menor de tres anys.

1.197,15 euros anuals per cada ascendent de més  de 65 anys o amb discapacitat.

+ 1.457,40 euros anuals, major  de 75 anys.

 • 3.123 euros anuals, per discapacitat = o > al 33%.
 • 9.369 euros anuals, si el grau de discapacidad= o > al 65%.

+ 3.123 euros anuals, si necessita ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda  o un grau de discapacitat = o > al 65%.

C.A  La Rioja  igual que els mínims estatals. igual que els mínims estatals. igual que els mínims estatals.

Només per al cas del mínim per descendents:

 • 3.300 euros anuals, per discapacitat = o > al 33%.
 • 9.900 euros anuals, si el grau de discapacidad= o > al 65%.

Tanmateix, per al mínim per contribuents, per descendents i ascendents quan necessitin ajuda de terceres persones o tinguin mobilitat reduïda o un grau de discapacitat = o > al 65%:

+ 3.000 euros anuals. 

Comunitat Valenciana

(No seran aplicables als contribuents que hagin mort amb anterioritat al 28 d'octubre de 2022)

6.105  euros anuals, en general.

+ 1.265 euros anuals, major de 65 anys.

+ 1.540 euros anuals addicionals, major de 75 anys.

 • 2.640 euros anuals per l'1r.
 • 2.970  euros anuals pel 2n.
 • 4.400  euros anuals pel 3r.
 • 4.950 euros anuals pel 4t i següents.

+ 3.080 euros anuals, per descendent menor de tres anys.

1.265 euros anuals per cada ascendent  de més de 65 anys o amb discapacitat.

+ 1.540 euros anuals, major  de 75 anys.

 • 3.300 euros anuals, per discapacitat = o > al     33%.
 • 9.900 euros anuals, si el grau de discapacidad= o > al 65%.

+ 3.300 euros anuals, si necessita ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda  o un grau de discapacitat = o > al 65%.