Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Mínim per descendents

La Seu electrònica de l'Agència Tributària incorpora un «Informador de Renda», on podrà consultar el mínim corresponent al descendent amb el que conviu i requisits que ha de complir, així com  els increments  que li corresponguin per raó de la seva edat o el seu grau de discapacitat.

Normativa: Arts. 58 i 61 Llei IRPF  i 53 Reglament IRPF

  1. Concepte i requisits dels descendents
  2. Quanties aplicables
  3. Condicions per a l'aplicació del mínim per descendents