Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Límit màxim de la deducció

L'import de la deducció per rendes obtingudes en  la illa de La Palma no podrà superar en cap cas el  60 per 100  de la part de la  suma de les quotes íntegres estatal i autonòmica de l'impost.

Atenció : l'import total de la deducció per raó de les rendes obtingudes en illa de La Palma es consignarà en la casella  [1847] de l'Annex A.5 de la declaració.