Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Deducció per residencial habitual i efectiva en la illa de La Palma durant els períodes impositius 2022 i 2023.

Normativa: Disposició addicional cinquanta-setena  Llei  IRPF

L'article 67 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2023 (BOE de 24 de desembre) afegeix una nova disposició addicional  cinquanta-setena a  la Llei de l'IRPF per establir que durant els períodes impositius 2022 i 2023,  serà aplicable als contribuents amb residència habitual i efectiva en la illa de La Palma,  la deducció prevista en article 68.4.1º de Llei d' IRPF, en els seus termes i condicions, havent d'entendre's, a aquests efectes, que les referències realitzades a Ceuta i Melilla en aquest article 68.4. 1r  i en l'article 58 del Reglament el són a la illa de La Palma.

  1. Àmbit subjectiu i modalitats
  2. Rendes obtingudes en la illa de La Palma
  3. Límit màxim de la deducció