Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

d) Incompatibilitats

Aquesta deducció és incompatible, per als mateixos béns i despeses, amb les  deduccions per incentivar la realització de determinades activitats  de l'article 68.2 de la Llei IRPF,  i amb la  deducció per inversions  regulada en l'article 94 de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canarias.

Tractant-se d'actius usats i de sòl, aquests no podran haver-se beneficiat anteriorment del règim de la reserva per a inversions a les Canarias, per dotacions que s'haguessin realitzat amb beneficis de períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2007 ni de les deduccions per incentivar la realització de determinades activitats regulades en la LIS, ni de la deducció per inversions regulada en l'article 94 de la Llei 20/1991. Es considerarà apta la inversió que recaigui en actius usats que només parcialment s'haguessin beneficiat del règim de la reserva per a inversions a les Canarias en la part proporcional corresponent.