Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Deduccions no aplicades en l'exercici per insuficiència de quota

Normativa: Disposició transitòria quarta Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias

Amb efectes 1 de gener de 2015, la disposició transitòria quarta de la Llei 19/1994 es va modificar pel Reial Decret llei 15/2014, de 19 de desembre, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias (BOE de 20 de desembre), per establir que les quantitats no deduïdes (inclosos els saldos de les deduccions pendents d'aplicació a 1 de gener de 2015) es poden aplicar, respectant els límits que els resultin d'aplicació, en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin els 15 anys immediats i successius.