Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

A. Deduccions de la Llei de l'impost sobre Societats aplicables a les Canarias

Normativa: Art. 94 i 94 bis Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canarias.

Les següents deduccions previstes en la LIS són aplicables a les Canarias amb increments tant en els percentatges de deducció corresponents  i en les quanties fixades, com respecte al límit màxim conjunt aplicable.

Respecte a  la  LIS  vegeu la  Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

  1. Aplicació a les Canarias de les deduccions dels articles 35 i 36 LIS
  2. Aplicació a les Canarias de la deducció de l'article 38 LIS
  3. Deduccions no aplicades en l'exercici per insuficiència de quota
  4. Límit conjunt de les deduccions dels articles 35, 36 i 38 LIS a les Canarias