Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Article 38 LIS "Deducció per creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat "

L'article 38 de la LIS inclou la  deducció per creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat .

Es preveu la possibilitat de practicar una deducció per cada persona/any d'increment de la mitjana de la plantilla de treballadors amb discapacitat, contractats pel contribuent, experimentat durant el període impositiu respecte de la plantilla mitjana de treballadors amb discapacitat del període immediatament anterior.

Imports deduïbles

Aquesta deducció determina les següents quantitats deduïbles en funció del grau de discapacitat dels treballadors:

  • 9.000 euros per cada persona/any d'increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 33 per 100 i inferior al 65 per 100, contractats pel contribuent experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediatament anterior.

  • 12.000 euros per cada persona/any d'increment de la mitjana de plantilla de treballadors, amb les mateixes condicions, si el grau de discapacitat és igual o superior al 65 per 100.

Atenció : l'article 38 de la LIS estableix dues quantitats diferents de deduir tenint en compte el grau de discapacitat dels treballadors (igual o superior al 33 per 100 i inferior al 65 per 10 i, d'altra banda, igual o superior al 65 per 100) per la qual cosa per aplicar la deducció es tindrà en compte l'increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un determinat grau experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediatament anterior.

Incompatibilitat

A més, es manté la incompatibilitat en el còmput de treballadors contractats entre aquesta deducció i l'aplicació de la  llibertat d'amortització amb creació de llocs de treball  establerta per a les entitats de reduïda dimensió establerta en l'article 102 de  LIS. Vegeu sobre això el Capítol 7.