Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

3. Règims especials de deduccions (Programes de suport a esdeveniments d'excepcional interès públic)

  1. 3.1. Regulació general i límits
  2. 3.2. Despeses realitzades en l'exercici vinculats a esdeveniments d'excepcional interès publico
  3. 3.3. Saldos pendents d'aplicació de programes de suport finalitzats amb anterioritat a 1 de gener de 2022