Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Regulació específica de cada esdeveniment

Amb la finalitat d'incentivar  la participació privada en la celebració de determinats esdeveniments d'excepcional interès públic, en l'exercici 2022 poden acollir-se als règims especials de deduccions les inversions i les despeses realitzats en aquest exercici que estiguin vinculats als següents esdeveniments:

 • “4a Edició de la Barcelona World Race”, establert en la disposició addicional  seixantena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2017 (BOE de 28 de juny) i modificada per la disposició final quaranta-dosena. Tres de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2018 (BOE de 4 de juliol).
 • “V Centenari de l'expedició de la primera volta al món de Fernao Magalhaes i Juan Sebastián Elcano”, establert en la disposició addicional seixanta-quatrena de la de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2017 (BOE de 28 de juny) i modificat per la disposició final  quarta del Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-2019 (BOE de  6 de maig).
 • “Pla Decenni Milliarium Montserrat 1025-2025”, establert en la disposició addicional vuitanta-setena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2017 (BOE de 28 de juny),  modificat per la disposició final trenta-novena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE de 31 de desembre) i per la disposició addicional setanta-setena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).
 • “Any Sant Xacobeo 2021 ” establert en la disposició addicional vuitanta-setena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2018 (BOE  de 4 de juliol) i modificat per la disposició final cinquena del Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-2019 (BOE de 6 de maig).
 • “VIII Centenari de la Catedral de Burgos 2021” establert en la disposició addicional vuitanta-vuitena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2018 (BOE de 4 de juliol) i modificat per la disposició final setena de la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l'ecosistema de les empreses emergents (BOE de 22 de desembre).
 • "Expo Dubayy 2020" establert en la disposició addicional noranta-sisena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2018 (BOE  de 4 de juliol) i modificat per la disposició final catorzena del Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-2019 (BOE de 6 de maig).
 • “Pla Berlanga” establert en la disposició addicional segona del Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-2019 (BOE de 6 de maig).
 • Alacant 2021. Sortida Volta al món a Vela” establerta en la disposició addicional tercera del Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-2019 (BOE de 6 de maig) i modificat per la disposició final  vuitena de la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l'ecosistema de les empreses emergents (BOE de 22 de desembre).
 • Espanya País Convidat d'Honor en la Fira del Llibre de Frankfurt el 2022 ”establert en la disposició addicional quarta del Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-2019 (BOE  de 6 de maig) i   modificat per la disposició final quaranta-dosena.Dos de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE  de 31 de desembre).
 • “Pla de Foment de l'òpera en el Carrer del Teatro Real ”establert en la disposició addicional cinquena del Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-2019 (BOE  de 6 de maig).
 • “175 Aniversari de la construcció del Gran Teatre del Liceu” establert en la disposició addicional sisena del Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-2019 (BOE  de 6 de maig).
 • “El temps de la Llibertat. Comuners V Centenari” establert per la disposició addicional novena del Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-2019 (BOE de 6 de maig). Aquesta disposició addicional novena va ser afegida per l'article decimoprimero de la Llei 14/2021, d'11 d'octubre, per la qual es modifica el Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-2019 (BOE de 13 d'octubre).
 • "Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1" establert per la disposició addicional tercera del Reial Decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge (BOE de 8 de juliol).
 • “Bicentenaris de la independència de les Repúbliques Iberoamericanes” establert per la disposició addicional seixanta-setena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE de 31 de desembre).
 • “150 Aniversari de creació de l'Acadèmia d'Espanya a Roma” establert per la disposició addicional seixanta-vuitena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE de 31 de desembre).
 • Celebració del Summit “MADBLUE” establert per la disposició addicional setantena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE de 31 de desembre).
 • “30 Aniversari de l'Escola Superior de Música Reina Sofía” establert per la disposició addicional setanta-unena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE de 31 de desembre).
 • “Any Sant De Guadalupe 2021” establert per la disposició addicional setanta-dosena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE de 31 de desembre).
 • “Andalucía Valderrama Masters 2022/2024” establert per la disposició addicional setanta-tresena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE de 31 de desembre).
 • “Torneig Davis Cup Madrid” establert per la disposició addicional setanta-quatrena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE de 31 de desembre) i modificat per la disposició final trenta-unena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).
 • “MADRID HORSE WEEK 21/23” establert per la disposició addicional setanta-cinquena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE de 31 de desembre).
 • “Centenari del Rugbi a Espanya i de la Unió Esportiva Santboiana” establert per la disposició addicional setanta-sisena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE de 31 de desembre).
 • “Solheim Cup 2023” establert per la disposició addicional setanta-setena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE de 31 de desembre).
 • “IX Centenari de la Reconquesta de Sigüenza” establert per la disposició addicional setanta-vuitena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE de 31 de desembre).
 • “Barcelona Mobile World Capital” establert per la disposició addicional setanta-novena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE de 31 de desembre).
 • “València, Capital Mundial del Disseny 2022 / València World Design Capital 2022” establert per la disposició addicional vuitantena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE  de 31 de desembre).
 • “Cinquanta aniversari de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED)” establert per la disposició addicional vuitanta-unena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE  de 31 de desembre).
 • “Centenari de Revista d'Occident ”establert per la disposició addicional vuitanta-dosena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE de 31 de desembre).
 • “50 aniversari de la defunció de Clara Campoamor. 90 anys de l'inici d'una democràcia plena” establert per la disposició addicional vuitanta-tresena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE  de 31 de desembre).
 • “V Centenari de la defunció d'Elio Antonio de Nebrija” establert per la disposició addicional vuitanta-quatrena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE de 31 de desembre).
 • “Noves Metes II” establert per la disposició addicional vuitanta-cinquena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE de 31 de desembre).
 • “Andalucía Regió Europea de l'Esport 2021” establert per la disposició addicional vuitanta-setena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE  de 31 de desembre).
 • “75 aniversari de l'Òpera a Oviedo” establert per la disposició addicional vuitanta-vuitena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE  de 31 de desembre).
 • Hàbits Saludables per al control del risc Cardiovascular “Aprendre a cuidar-nos” establert per la disposició addicional vuitanta-novena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE  de 31 de desembre).
 • “Mundials Bàdminton Espanya” establert per la disposició addicional norantena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE de 31 de desembre).
 • “Centenari de la Batalla de Covadonga-Cuadonga” establert per la disposició addicional noranta-unena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE de 31 de desembre).
 • “VII Centenari de la Catedral de Palencia 2021-2022” establert per la disposició addicional noranta-dosena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE de 31 de desembre).
 • “FITUR especial: recuperació turisme” establert per la disposició addicional noranta-tresena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE de 31 de desembre).
 • “Programa Esport Inclusiu II” establert per la disposició addicional noranta-quatrena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE de 31 de desembre).
 • “València 2020-2021, Any Jubilar. Camí del Sant Cáliz” establert per la disposició addicional noranta-cinquena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE de 31 de desembre).
 • “Malalties Neurodegeneratives. Any Internacional de la Investigació i Innovació. Període 2021-2022” establert per la disposició addicional noranta-sisena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE de 31 de desembre).
 • “50 aniversari de l'Hospital Sant Joan de Deu” establert per la disposició addicional noranta-setena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE  de 31 de desembre).
 • “Bicentenari de la Policia Nacional ”establert per la disposició addicional cinquanta-novena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).
 • “Centenària Federació Aragonesa de Futbol” establert per la disposició addicional seixantena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).
 • “Pla 2030 de Suport a l'Esport de Base” establert per la disposició addicional seixanta-unena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).
 • “Universa Dona III” establert per la disposició addicional seixanta-dosena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).
 • “Programa de preparació dels esportistes espanyols dels Jocs de París 2024”, establert per la disposició addicional seixanta-tresena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).
 • “100 anys de la defunció de Joaquín Sorolla”, establert per la disposició addicional seixanta-quatrena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).
 • “20 Aniversari de Primavera Sound”, establert per la disposició addicional seixanta-cinquena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).
 • “Centenari del naixement de Victoria de les Ángeles”, establert per la disposició addicional seixanta-sisena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).
 • “Commemoració del 50 aniversari de la defunció de l'artista espanyol Pablo Picasso ”, establert per la disposició addicional seixanta-setena de Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).
 • “Tots contra el càncer”, establert per la disposició addicional  seixanta-vuitena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).
 • “Any d'Investigació Santiago Ramón i Cajal 2022”, establert per la disposició addicional seixanta-novena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).
 • “Any Jubilar Lebaniego 2023-2024”, establert per la disposició addicional setantena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).
 • “Món Voluntari 2030 / 35è Aniversari Plataforma del Voluntariat d'Espanya”, establert per la disposició addicional setanta-unena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).
 • “7a Conferència Mundial sobre Turisme Enològic de la OMT 2023”, establert per la disposició addicional setanta-dosena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).
 • “Caravaca de la Cruz 2024. Any Jubilar”, establert per la disposició addicional setanta-tresena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).
 • “Bicentenari de l'Ateneu de Madrid”, establert per la disposició addicional setanta-quatrena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).
 • “Barcelona Equestrian Challenge (4a Edició)”, establert per la disposició addicional setanta-cinquena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).
 •  “200 ANIVERSARI DEL PASSEIG DE GRÁCIA” establert per la disposició addicional setanta-sisena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).
 • “Reconstrucció de la Piscina Històrica coberta de salts del Club Natació Barcelona (CNB)”, establert per la disposició addicional setanta-vuitena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).
 • “ALIMENTÀRIA 2022”, establert per la disposició addicional setanta-novena de Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).
 • “HOSTELCO 2022”, establert per la disposició addicional setanta-novena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).
 • “Barcelona Music Lab. El futur de la música”, establert per la disposició addicional vuitantena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).
 • “Global Mobility Call”, establert per la disposició addicional cinquena del Reial Decret llei 3/2022, d'1 de març, de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena logística, i pel qual es transposa la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de juliol de 2020, per la qual es fixen normes específiques respecte a la Directiva 96/71/CE i la Directiva 2014/67/UE per al desplaçament dels conductors en el sector del transport per carretera, i de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres.
 • “South Summit 2022-2024” establert per la disposició addicional sisena eal Decret llei 10/2022, de 13 de maig, pel qual s'estableix amb caràcter temporal un mecanisme d'ajustament de costos de producció per a la reducció del preu de l'electricitat en el mercat majorista (BOE de 14 de maig).
 • “Any Sant Jubilar San Isidro Labrador”, establert per la disposició addicional vint-i-novena de la Llei 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicacions (BOE de 29 de juny).

Important: la certificació de l'adequació de les despeses realitzades als objectius i plans de cadascun dels programes anteriorment assenyalats serà competència del respectiu consorci o òrgan administratiu, conforme al que disposa l'article 27.2. b) de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE de 24 de desembre).