Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per a contribuents que hagin quedat viudos en els exercicis 2020, 2021, 2022

Normativa: Art. 1 Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, de la Comunitat Autònoma de Catalunya

Quantia de la deducció

  • 150 euros, amb caràcter general quan el contribuent hagi quedat viudo.

  • 300 euros, si la persona que es queda viuda té a càrrec seu un o més descendents que atorguin dret a l'aplicació del mínim per descendents.

Àmbit d'aplicació temporal de la deducció

La deducció s'aplica en la declaració corresponent a l'exercici en el que el contribuent hagi quedat viudo i en els dos exercicis següents. No obstant això, l'anterior, la deducció de 300 euros s'aplicarà en els dos exercicis següents sempre que els descendents mantinguin els requisits per computar a l'efecte del mínim per descendents.

Els contribuents que s'hagin quedat viudos durant els exercicis 2020 i 2021 poden aplicar aquesta deducció amb els mateixos requisits i condicions anteriorment comentats en la declaració de l'exercici 2022.

De la mateixa manera, els que s'hagin quedat viudos en l'exercici 2022, podran també aplicar-la en les declaracions dels exercicis 2023 i 2024.