Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Introducció

Una vegada quantificat l'import de les quotes líquides, estatal i autonòmica, i tenint en compte la cessió de l'IRPF a les Comunitats Autònomes, les operacions restants que han de realitzar-se per determinar el resultat de la declaració es recullen, de forma gràfica i resumida, en el següent quadre:

xxx