Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Capítol 18. Quota líquida, quota resultant de l'autoliquidació, quota diferencial i resultat de la declaració

  1. Introducció
  2. Increment de les quotes líquides, estatal i autonòmica, per pèrdua del dret a deduccions d'exercicis anteriors
  3. Deduccions de la quota líquida total
  4. Quota resultant de l'autoliquidació
  5. Quota diferencial
  6. Resultat de la declaració
  7. Import de l'IRPF que correspon a la Comunitat Autònoma de residència del contribuent en l'exercici 2022
  8. Regularització de situacions tributàries