Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Deduccions de la quota líquida total

  1. Deducció per doble imposició internacional, per raó de les rendes obtingudes i gravades a l'estranger
  2. Deducció per doble imposició internacional en els supòsits d'aplicació del règim de transparència fiscal internacional
  3. Deducció per doble imposició en els supòsits d'imputacions de rendes per la cessió de drets d'imatge
  4. Retencions deduïbles corresponents a rendiments bonificats