Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Increment de les quotes líquides, estatal i autonòmica, per pèrdua del dret a deduccions d'exercicis anteriors

  1. Introducció
  2. Principals deduccions practicades en exercicis anteriors de la qual pèrdua del dret determina l'obligació d'incrementar les quotes líquides
  3. Càlcul dels interessos de demora