Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Càlcul dels interessos de demora

Normativa: Art. 26  LGT

  1. Qüestions generals
  2. Quadre de dates de venciment dels terminis de presentació i tipus d'interès de demora vigents
  3. Regles de càlcul
  4. Exemple: càlcul d'interessos de demora per deduccions indegudes