Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Quadre de dates de venciment dels terminis de presentació i tipus d'interès de demora vigents

A l'efecte del càlcul dels interessos de demora, les dates de venciment dels terminis de presentació de les declaracions positives dels últims exercicis anteriors al 2022 i els tipus d'interès de demora vigents a cadascun d'aquests exercicis d'acord amb el que estableixen les respectives Lleis de pressupostos generals de l’Estat són els que es recullen en els quadres següents:

Venciment del termini de presentació de les declaracions per ingressar

Tipus d'interessos de demora vigents a cadascun dels exercicis que s'indiquen

Exercici

Data

Exercici

Tipus vigent

1993 20-06-1994 1994 11,00
1994 20-06-1995 1995 11,00
1995 20-06-1996 1996 11,00
1996 20-06-1997 1997 9,50
1997 22-06-1998 1998 7,50
1998 21-06-1999 1999 5,50
1999 20-06-2000 2000 5,50
2000 20-06-2001 2001 6,50
2001 01-07-2002 2002 5,50
2002 30-06-2003 2003 5,50
2003 01-07-2004 2004 4,75
2004 30-06-2005 2005 5,00
2005 30-06-2006 2006 5,00
2006 02-07-2007 2007 6,25
2007 30-06-2008 2008 7,00
2008 30-06-2009 2009 (fins al 31 de març) 7,00
2009 30-06-2010 2009 (des de l'1 d'abril) 5,00
2010 30-06-2011 2010 5,00
2011 02-07-2012 2011 5,00
2012 01-07-2013 2012 5,00
2013 30-06-2014 2013 5,00
2014 30-06-2015 2014 5,00
2015 30-06-2016 2015 4,375
2016 30-06-2017 2016 3,75
2017 02-07-2018 2017 3,75
2018 01-07-2019 2018 3,75
2019 30-06-2020 2019 3,75
2020 30-06-2021 2020 3,75
2021 30-06-2022 2021 3,75
2022 3,75
2023 4,0625