Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Emplenament, presentació i ingrés de les autoliquidacions complementàries

La nova autoliquidació recollirà la totalitat de les dades que hagin de ser declarats, incorporant, al costat dels correctament reflectits en l'autoliquidació originària, els de nova inclusió o modificació.

Una vegada determinat el resultat de l'autoliquidació complementària, es procedirà a efectuar la corresponent regularització. A aquest efecte, es restarà del resultat de l'autoliquidació complementària l'import que es va ingressar en l'autoliquidació originària, si aquesta va ser positiva, o bé se li sumarà la devolució percebuda, si va resultar per retornar; el resultat obtingut és la quota que haurà de ser ingressada com a conseqüència de l'autoliquidació complementària.

Important: l'ingrés de les autoliquidacions complementàries, sigui quin sigui l'exercici que és objecte de regularització, mai podrà fraccionar-se en dos terminis.