Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Incompatibilitats entre les deduccions

  • La deducció per cònjuge no separat legalment és incompatible amb la deducció per descendents i ascendents amb discapacitat respecte a la mateixa persona.

  • La deducció per família nombrosa i la deducció per ascendent, separat legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments són incompatibles entre si.