Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Càlcul de l'impost: determinació de les quotes íntegres

Gravamen de la base liquidable general

Autonòmic

Totes les Comunitats Autònomes tenen aprovades les seves corresponents escales aplicables a la base liquidable general.