Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Guia de les principals novetats de l'IRPF en l'exercici 2022

La Seu electrònica de l'Agència Tributària incorpora un «Informador de Renda», on podrà consultar la principals novetats normatives per a la campanya d'IRPF 2022 així com les novetats en Renda Web per a aquesta campanya.

 1. Gestió de l'impost
 2. Exempcions
 3. Rendiments del treball
 4. Rendiments del capital immobiliari
 5. Rendiment d'activitats econòmiques
 6. Guanys i pèrdues patrimonials
 7. Base liquidable
 8. Mínim personal i familiar
 9. Càlcul de l'impost: determinació de les quotes íntegres
 10. Deduccions de la quota íntegra
 11. Resultat de la declaració
 12. Altres qüestions d'interès