Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

Altres rendes exemptes

Atenció : per determinar el límit de l'obligació de declarar establert per a les persones físiques residents en territori espanyol no es tindrà en compte l'import de les rendes relacionades en aquest apartat.

A més de les exempcions establertes en l'article 7 de la Llei de l'IRPF anteriorment comentats, tant en aquesta Llei de l'IRPF com en unes altres lleis de contingut tributari, s'estableixen, entre d'altres, les següents exempcions:

  1. 1. Exempcions en rendiments de treball
  2. 2. Exempcions per rendiments d'activitats econòmiques
  3. 3. Exempcions en guanys patrimonials